De verscheidenheid in bodemsamenstelling en ook de vochtigheidsgraad zorgt in onze gemeente voor een landschappelijke en biotische diversiteit.
- in het noorden treffen we zandleemgronden aan in de raambeekvallei
- in het centrum overheersen zandgronden, ideaal voor de heideflora op Kruisheide en Pommelsven
- in het zuiden (de dijlevallei) bevinden zich vruchtbare kleigronden. De Broekelei is een oude
dijlemeander en maakt deel uit van de vallei.

De lijst van planten vindt u onder rubriek “waarnemingen” van de verschillende reservaten.