Nestkasten op het golfterrein

Keerbergen Golf Club vzw trof al enkele maatregelen voor het verbeteren van de milieukwaliteit van het 32 ha grote terrein, gelegen te midden de vroegere ‘Grote heide: verminderen van chemische bestrijdingsmiddelen, grasmaaien met mulcher, aanplant van heideachtige struiken. Deze laatste zorgen voor een meer natuurlijk karakter van het anders nogal monotone groene grastapijt. Natuurpunt verstrekte in het voorjaar 2009 advies over oeverbeheer en ecologisch interessante struiken/bomen. Deze begroeiing zal het ook onze vogels naar de zin maken, zeker als we daarenboven nestgelegenheid aanbieden.

Bij Vogelbescherming Vlaanderen schafte de Golf Club nestkastjes aan voor:

- gewone soorten als Kool- en Pimpelmees, Roodborst, Spreeuw en Specht
- minder bekende maar duidelijk aanwezige vogels als Boomklever, Boomkruiper, Zwarte mees, Zwarte roodstaart, Bosuil
- zeldzamer wordende maar toch welkome soorten als Bonte- en Grauwe vliegenvanger en Gekraagde roodstaart.

2009: onder begeleiding van de terreinverantwoordelijke werden begin maart nestkastjes opgehangen op de juiste plek en hoogte, afhankelijk van de doelsoort. Holbewoners zoals Grote bonte specht, Groene specht (en hopelijk Kleine bonte specht) en Kuifmees vinden zelf een onderkomen in afstervende bomen.

2010: in de winter zijn alle woonsten uitgekuist en is vastgesteld dat ze quasi alle waren gebruikt. Daarom werden zes extra woonsten opgehangen.

2011: op 9 mei kon Ludo Ploem, erkende vogelringer, 40 jonge pimpelmeesjes en 25 jonge koolmeesjes ringen. Eén kastje was gebruikt door een Boomklever en er werden ook warme eitjes van een Spreeuw gevonden. Sommige nesten bleken verlaten en de eitjes koud. Mogelijk het gevolg van de hagelstorm enkele dagen ervoor. Er werd nog een appartement opgehangen voor Bosuil en Specht.