Wanneer je met de loep boomstammen, struik- en dopheide of welke hechtingsplaats ook bestudeert, dan ontvouwt zich een wonderbare wereld van mossen en korstmossen. Deze microwereld is een belangrijke schakel in het ecosysteem: ze beschermen de bodem tegen erosie, scheppen een gunstig klimaat voor ontkieming van zaden of sporen en bieden leefruimte aan insecten. Mossen nemen via hun blaadjes vocht op wat hen kwetsbaar maakt voor luchtverontreiniging en zure regen. Het voorkomen van gevoelige soorten vertelt ons iets over de kwaliteit van het milieu: het zijn bio-indicatoren. Zo wijst rendiermos op zuivere lucht. Korstmossen slaan daarenboven ook ongewenste stoffen op zoals radioactieve substanties en zware metalen.