Informatie over de toestand en verspreiding van soorten en biotopen vormt de basis voor een efficiënt en duurzaam natuurbehoud. Op basis van deze kennis kunnen beslissingen worden genomen over aankoop of beheer van natuurgebieden.

Duizenden vrijwilligers in Vlaanderen melden hun waarnemingen en observaties op de voor iedereen toegankelijke database www.waarnemingen.be, nemen deel aan een telproject of doen op een gestructureerde manier aan natuurstudie. Samen vormen zij de primaire bron van kennis over de toestand van de natuur en dragen bij tot een maximaal behoud van onze biodiversiteit. In onze afdeling zijn een aantal leden actief in de Natuurstudiewerkgroep in de Mechelse regio.

In Keerbergen lopen volgende natuurstudieprojecten:

1. Amfibieën
2. Insecten
3. Mossen en Korstmossen
4. Paddenstoelen
5. Planten
6. Vleermuizen
7. Vogels
- Nestkasten op de golf
- PTT
- Uilen
- Zwaluwen