Alles kon in de jaren ‘60

In Keerbergen was er tot in de jaren ‘60 nog veel bos en heide. Vanaf dan onderging onze gemeente echter diepgaande wijzigingen van karakter en uitzicht. Van betrekkelijk welgestelde en gesloten gemeenschap in de dorpskom groeide Keerbergen uit tot een groter dorpscentrum omringd door een met huizen en villa’s volgebouwde parkachtige omgeving.

Jammer genoeg betekende dat ook de teloorgang van het typische landschap van de “Brabantse Kempen”. Het ontstaan van een milieubeweging in Keerbergen hangt nauw samen met de toenemende verstedelijking.

In 1968 wilde burgemeester Peere de “waardeloze” Broekelei “saneren”. Zijn groots plan voorzag in de aanleg van villa’s, weekendhuisjes, sociale woningen en een grote vijver met familiestrand en recreatie. Toen dit plan op de gemeenteraad werd goedgekeurd protesteerde een steeds groter wordende groep Keerbergenaars. Peere verloor de daarop volgende verkiezingen en de nieuwe burgemeester Ceulemans gooide het plan in de prullenmand.

Milieugroep Keerbergen houdt van de Broekelei

De Keerbergse natuurliefhebbers hadden mekaar gevonden en organiseerden zich om de geredde Broekelei te bestuderen en te beschermen. Dit lag mee aan de basis van de oprichting van de Milieugroep Keerbergen in november 1973.

In de jaren ‘70 groeide het milieubewustzijn. De Milieugroep speelde een pioniersrol en zorgde er voor dat dit in Keerbergen sneller en beter werd ingevuld.

Een groot historisch nadeel is evenwel dat op het gewestplan van 1977 ruim 80% van Keerbergen werd ingekleurd als te bebouwen gebied. De Keerbergse natuur is door talloze verkavelingen al ernstig aangetast en deze evolutie zet zich door. Reden te meer om zorg te dragen voor de nog resterende natuur.

Natuurpunt Keerbergen gaat voor een breed draagvlak

In 2001 fusioneerden Natuurreservaten vzw en De Wielewaal vzw tot Natuurpunt vzw. Een samensmelting waarbij ook Milieugroep Keerbergen zich aansloot.

Eind 2009 beheerde Natuurpunt Keerbergen 39 ha in de natuurgebieden Broekelei, Kruisheide, Pommelsven en Raambeekvallei.

Niet minder dan 463 gezinnen zijn lid. Hiermee behalen we al enkele jaren de hoogste ledendichtheid van de ruim 200 afdelingen in Vlaanderen. Met hun steun blijft Natuurpunt Keerbergen ijveren voor een beter milieu en meer natuur.