Natuurpunt Keerbergen zet zich in voor milieu- en natuureducatie teneinde het maatschappelijk draagvlak hiervoor te vergroten. We betrekken Keerbergse verenigingen, scholen, jeugdbewegingen, gemeentelijke raden en het brede publiek bij diverse activiteiten.

Jaarlijks worden klassen van de verschillende Keerbergse scholen rondgeleid in de Broekelei.