Elke afdeling van Natuurpunt vzw is verantwoordelijk voor de lokale beleidswerking en kiest zelf haar vertegenwoordigers in de gemeentelijke raden.

Wij zijn vertegenwoordigd in de MAR , in de Gecoro en in de Cultuurraad. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met de Schepen van Milieu.