Steek mee je handen uit de mouwen op Kruisheide

Het traditionele verwijderen van vliegdennen en exoten wordt aangevuld met het opnieuw vrijmaken van een plek in de boszone om er opgroeiende heide alle kansen te bieden.
Werkhandschoenen en stevig schoeisel zijn aangeraden. Een spade, een boomzaag of een takkenschaar mag je altijd meebrengen.

Voor een verkwikkend tussendoortje wordt gezorgd.

Iedereen welkom, van de meest noeste arbeidershanden tot de fijnste dactylovingertjes, er is gegarandeerd voor elk wat wils !

Einde voorzien rond 17:00 uur.

Extra werkdag

Wil je graag een halve dag de handen uit de mouwen steken in een mooi stukje Broekelei?

Een extra werkdag dient zich aan: op de Ekelenbeemd werden dinsdag nog kanten afgezet. Dit takkenhout ligt nu midden op de hooiweide en moet dringend aan de kant gelegd worden. Ook op de gemeenteweide ligt er nog één hoop die we vorige zaterdag niet hebben kunnen verwerken. Met takkenscharen, stevige werkhandschoenen en laarzen kunnen we dit werkje snel opknappen.

Afspraak zaterdag 1 april (en het is echt geen grap) om 13.30u aan het geboortebos.

Iedereen welkom!

Help je een namiddagje mee?

Op verschillende plaatsen in de Broekelei liggen er hopen takken, restanten van het afzetten van kanten langs hooiweiden en van het wilgenknotten.
Zo liggen er takken op de gemeenteweide, de Ekelenberg en Ekelenbeemd. Bedoeling is er takkenwallen mee te maken aan de rand van de percelen.
We moeten deze hopen zo vlug mogelijk verwijderen, alvorens het gras begint te groeien.

Daarom een werkdag: zaterdag 25 maart, samenkomen om 13.30u aan het containerpark.

Graasbeheer

Komend weekend arriveren de schaapjes op Kruisheide. Na terreinbezoek beslisten we dit jaar geen schaapjes op Pommelsven te laten grazen omdat we vrezen dat ze daar te veel jonge heide zouden opsmullen.

Ondertussen zijn ook de Galloways terug present in de weides aan de Rosstal: moeder en zoon (pas geboren op 21 mei in Haacht op de boerderij) en nog een ander verderaf verwante Gallowaykoe. Ze vallen goed op want zijn alle 3 helemaal zwart.

Een meteorologisch mysterie...

... of ook: een bijzonder zachte herfst met bizarre lokale weersfenomenen

In ons volgende Klokhuizeke lees je alles over dit mysterie. Een verhaallijn die begon aan de Moerputten en ons via Kruisheide en Pommelsven leidde naar het Grimbergehoveldbos. U kan niet wachten? Hieronder alvast een voorproefje. Zonder de clou weg te geven uiteraard.

Beheerswerken op Pommelsven

In het kader van het beheersplan Pommelsven zullen eerstdaags aan de Noord-Oostzijde nog eens een tiental volwassen grove dennen worden geveld. De vorige kap dateert van 2005. Op die manier kan de heidevegetatie zich verder uitbreiden. De hogere natuurwaarde van heidebiotoop verantwoordt deze ingreep. Uiteindelijk willen we naar een open heide met hier en daar inlandse bomen en/of struiken. De bufferstrook rondom het gebied behouden we. Dit omvormingbeheer kadert bovendien in de bepalingen van het besluit van het beschermd landschap.

Broekeleiweg

Natuurpunt Keerbergen geeft advies met betrekking tot het beter bereidbaar maken met de fiets van de Broekeleiweg.

Abonneren op RSS - Beheer