Bodemkundig en landschappelijk maakt de Raambeekvallei nog net deel uit van de Zuiderkempen waar de natuurwaarden het vooral moeten hebben van beekvalleien en kleine landschapselementen. De Raambeek vloeit ongeveer parallel met de noordelijke gemeentegrens. Haar vallei is een agrarisch gebied versnipperd door lintbebouwing.  We beheren er vier gebiedjes.

Beheer

- Open gebied van 1,5 ha gelegen in het oostelijk deel vlakbij de Schrieksebaan: Schmeldersveld. Een deel wordt ingezaaid met granen/zaden voor akkervogels.
- In de Lozenhoek een nat bos van 87 a waar in eerste instantie populieren worden verwijderd.
- Een nat bosje van 15 a aan de Rozenweg waar de natuur haar gang mag gaan.
- Een droog gelegen gemengd bos aan de Sijsjesweg waar exoten worden verwijderd.