Waarnemingen Kruisheide

Planten | Bomen en struiken | Vogels | Zoogdieren | Insecten | Zwammen | Mossen | Korstmossen

Planten
Biggenkruid
Bochtige smele
Brandnetel
Braam
Brem
Buntgras
Eikvaren
Guldenroede
Hazepootje
Klimop
Pijpenstrootje
Salomonszegel
Schapenzuring
Schermhavikskruid
Stekelvaren
Struikhei
Wilgenroosje
Zandblauwtje

Terug naar boven

Bomen en struiken
Ruwe berk (Betula pendula)
Grove den (Pinus sylvestris)
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
Zomereik (Quercus robur)
Sporkenhout (Rhamnus frangula)
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Amerikaanse eik
Hulst
Krentenboompje
Zwarte den

Terug naar boven

Vogels
Ekster
Gaai
Goudhaan
Groene specht
Grote bonte specht
Houtduif
Koolmees
Merel
Sperwer
Staartmees
Turkse tortel
Zanglijster
Zwarte specht

Terug naar boven

Zoogdieren
Dwergvleermuis
Eekhoorn

Terug naar boven

Insecten
Aardhommel
Akkerhommel
Atalanta
Bijenwolf
Blinde bij
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin zandoogje
Bruinrode heidelibel
Dagpauwoog
Dambordvlieg
Doodshoofdzweefvlieg
Engerling
Franse veldwesp
Gammauil
Gewone mierwesp
Gewone snuitvlieg
Gewone vliegendoder
Gerande spanner
Graswants
Groot koolwitje
Grote knoopwesp
Grote rupsendoder
Hangmatspin
Heizijdebij
Honingbij
Houtworm
Klein koolwitje
Kleine rupsendoder
Kleine vuurvlinder
Knollebladwesp
Koninginnepage
Langlijfje
Leemwesp
Lieveling
Menuetzweefvlieg
Oogvleklieveheersbeestje
Pluimvoetbij
Rode bosmier
Roofvlieg
Roofwants
Schorpioenvlieg
Sikkelsprinkhaan
Sluipvlieg
Sluipwesp
Spitskopje
Steenhommel
Tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje
Veelkleurig aziatisch lieveheersbeestje
Veldkrekel
Weidehommel
Zandloopkever
Zevenstippellig lieveheersbeestje
Zwarte mier

Terug naar boven

Zwammen
Aardappelbovist
Berkenzwam
Braakrussula
Eekhoorntjesbrood
Elfenbankje
Kastanjeboleet
Roodbruine slanke amaniet
Vliegenzwam

Terug naar boven

Mossen
Fijn laddermos
Gewoon dikkopmos
Gewoon haarmos
Groot laddermos
Haakmos
Klauwtjesmos

Terug naar boven

Korstmossen

Gevorkt heidestaartje
Gewone poederkorst
Gewoon rendiermos
Gewoon schorsmos
Rode heidelucifer
Rood bekermos
Varkenspootje

Terug naar boven