De vallei is een open tot halfopen gebied met alluviale bosjes, houtkanten, vochtige graslanden en akkers langs de meanderende Dijle. Op de grens met Rijmenam aan de Kleine Paal verwierven we in 2014 een broekbos van 2,6 ha. We hopen in de toekomst een verbinding te realiseren met de Broekelei.

Beheer


We laten voorlopig de natuur haar gang gaan.