Download hier de wandelbrochure.

Het gebied wordt begrensd door de E. Op de Beecklaan, de Rijmenamsebaan, de Mechelsebaan, de Oudstrijderslaan, de Papestraat en de Dijlestraat. De Broekelei is een door de Dijle gevormde fossiele meander met
- enerzijds laag gelegen (soms moerassige) sedimenten van zandig leem en klei in en rondom de oude bedding,
- anderzijds dekzanden in het midden van de meander (centrale donk nu grotendeels bebouwd).
De grondwaterstand varieert doorheen het gebied. Deze verscheidenheid in bodemsamenstelling en vochttoestand geeft de Broekelei een landschappelijke diversiteit en een rijke fauna en flora.
De eerste percelen werden als natuurreservaat erkend in 2001.

Beheer

We streven naar soortenrijke hooilanden, inheemse loofbossen en zeer specifiek elzenbroekbossen. De terugkerende beheerswerken zijn het maaien van hooiland, knotten van Wilg, afzetten van Els en het ruimen van amfibiepoelen. Soms zijn eenmalige ingrepen nodig zoals het kappen van exoten (Amerikaanse vogelkers, Lork, Spar, Amerikaanse eik) en het omheinen van graasweiden.
Een speciale vermelding verdient het in juni 2006 gestarte beheersproject met Gallowayrunderen op een omheind gebied van ruim 10ha. Galloways zijn rustige, voor de wandelaar ongevaarlijke grazers, bestand tegen extreme weersomstandigheden en helemaal niet kieskeurig qua voedselaanbod. Zelfs Braam staat op het menu. Op de Broekeleiweg verhinderen veeroosters de doorgang voor deze runderen maar ander verkeer blijft mogelijk. Naast de roosters zijn poorten geplaatst voor ruiters met paard en sluizen voor wandelaars met honden. Het hele gebied blijft vrij toegankelijk voor wandelaars.

Historische informatie op de website van de gemeente Keerbergen.