Bosuiltelling 2014

Voor de negende keer op rij gingen de zwolmen op stap om de bosuilen van Keerbergen te tellen. De editie is een beetje in mineur verlopen wegens de tegenvallende resultaten. De oorzaken voor de lage aantallen kunnen enerzijds het gevolg zijn van het lage aantal broedgevallen die er verleden jaar in gans Vlaanderen geweest zijn.

Een tweede oorzaak kunnen we zoeken in de uiterst zachte winter die we dit jaar gekend hebben. Het is mogelijk dat de vogels op dit moment al met eieren in het nest zitten. Uiteraard hadden we dan de mannetjes moeten horen bij het betreden van hun territorium. Het is perfect normaal dat er een glooiend effect optreedt in de aantallen, maar dit jaar zijn we in een diepe put gevallen.

Laten we hopen dat de lente en zomer mooi worden zodat we volgend jaar weer op de normale waarden kunnen komen.

Volgende telling: steenuiltelling

De volgende telling die op de agenda staat is die van de steenuilen. Deze vindt, afhankelijk van het weer, plaats in de tweede week van maart. Later volgt meer info.
Niet alleen Natuurpunt Keerbergen kent dit jaar een feestjaar maar ook de zwolmen hebben iets te vieren. Het is namelijk de tiende maal dat we de steenuilen gaan tellen.

Meer info: guido.meulenijzer@telenet.be