Vleermuistelling

Het aantal overwinterende vleermuizen in de Keerbergse bunkers blijft stabiel de laatste jaren. Op zaterdag 8 februari werden de vleertjes geteld door de vleermuizenwerkgroep van Keerbergen bijgestaan door natuurpuntleden van andere gemeentes. Er werd ook voor de eerste keer een vleermuistelling gedaan in de Heimolen. Dit zorgde voor verrassende resultaten.

Dit jaar is er ook in elke bunker een thermo/hygrometer geplaatst. Zo krijgen we met de jaarlijkse tellingen een beter zicht op de situatie aan de hand van deze metingen en weten we meteen ook of er hier en daar een aanpassing moet gebeuren in de toekomst.

Belangrijkste vereisten voor overwinterende vleermuizen zijn hoge luchtvochtigheid (min. 80%), stabiele temperatuur en voldoende rust.