Vleermuistelling

Naar jaarlijkse gewoonte gingen we vleermuizen tellen dit jaar op 9 februari. Waarom deze periode? Dan zitten we bijna aan het einde van de winter. Tijdens deze tellingen worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om te vermijden dat de vleermuizen uit hun winterslaap zouden ontwaken. Een vleermuis die ontwaakt door eventuele verstoring (bijv. door ons) moet onnodig gebruik maken van haar opgebouwde vetreserves waardoor ze mogelijk de winter niet overleeft.

Deze jaarlijkse tellingen leveren een belangrijke bijdrage aan de kennis over aantallen en verspreiding van vleermuizen in Vlaanderen. En net omdat vleermuizen enorm onder druk staan, is deze kennis van cruciaal belang om deze soortgroep optimaal te kunnen beschermen.