Bosuiltelling 2012

Het territorium van de bosuil bedraagt 3 tot 6 vierkante km. Voor de telling hebben we Keerbergen opgedeeld in vakken van 1 bij 1 km, volgens de indeling van het Nationaal Geografisch Instituut. Zo krijgen we voor gans Keerbergen een 28-tal vakken die we één voor één aflopen en waarin we, driemaal gedurende 1 minuut, het geluid van de bosuil afspelen met telkens een kleine tussenpauze. Tijdens en na het afspelen luisteren we aandachtig naar de respons van de uilen die ons uiteraard als indringers in hun territorium beschouwen. Om geen onnodige stress te veroorzaken wordt gestopt met afspelen van zodra een uil terugroept, Het risico bestaat immers dat we de uil uit zijn gebied gaan verjagen doordat er een dominanter mannetje aanwezig is. Bij de terugroepende uilen kunnen we aan de hand van hun geluid uitmaken of het een vrouwtje of een mannetje is.

Tegenover de vorige jaren kunnen we weer een lichte stijging waarnemen. Het lage aantal vrouwtjes die worden waargenomen is hoofdzakelijk een gevolg van de vroege broedtijd van de bosuil. Nieuw dit jaar is dat alle waarnemingen rechtstreeks in real time zijn doorgegeven naar de nationale databank www.waarnemingen.be.
Dit jaar hebben we, dank zij het zachte weer, in drie avonden de telling kunnen afwerken. We waren met 4 tellers: Elsie Heremans, Leen Meeus, Stijn Van der Veken en Guido Meulenijzer. In totaal heeft de bosuiltelling een 15-tal uren in beslag genomen.