Steenuilteling 2011

Voor de zevende maal is te Keerbergen een steenuiltelling uitgevoerd. Deze telling vindt elk jaar plaats vóór de broedperiode van de uiltjes wanneer het territoriumgedrag het grootste is. Volgens een vast stramien wordt het geluid van de steenuil afgespeeld in vooraf gedefinieerde vakken. De mannetjes zullen, indien aanwezig, direct reageren en terugroepen om hun gebied af te bakenen. Deze vogels worden genoteerd. Van zodra er een respons is wordt het afspelen gestopt om de vogels niet onnodig te storen.

Zoals we ieder jaar kunnen vaststellen zijn de hoogste concentraties terug te vinden in de Raambeekvallei en de Dijlevallei. De uilen geven de voorkeur aan verruigde gebiedjes waar voldoende knotwilgen of knoteiken te vinden zijn voor nestgelegenheid. De gebieden met intensieve landbouw (eentonige gewassen en weinig nestgelegenheid) worden gemeden.

Uit het verloop over de verschillende jaren kan men besluiten dat het bestand terug in stijgende lijn gaat na de daling van de vorige jaren. Het is perfect normaal dat er een zekere schommeling aanwezig is dewelke afhankelijk is van de weersomstandigheden tijdens het broedseizoen en de de winterperiode.