Amfibie-overzet, wie helpt mee?

Zo gauw de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, gaan onze amfibieën weer op trektocht. Daarbij lopen ze gevaar als ze de rijweg moeten oversteken. We moeten hen helpen, anders vallen er slachtoffers.

De actie vindt plaats op meerdere locaties in Keerbergen Op een deel van die locaties worden weer amfibieschermen geplaatst. We plannen schermen te zetten in de Mereldreef en de Bosduifweg. Nieuw dit jaar is dat we ook wat schermen gaan aanbrengen in de Cleynhenslaan ter hoogte van de amfibietunnels. We zijn van plan daar een week lang bij te houden welk gebruik er van de tunnels wordt gemaakt door de passerende dieren in emmers te vangen, hun aantal en soort te noteren en dan uiteraard weer vrij te laten.

Alle vrijwilligers die mee willen helpen met de overzet, worden per e-mail verwittigd over het starten van de actie. Iedereen kan zich inschrijven om daadwerkelijk te komen helpen op een van de overzetlocaties. Coördinatie door Claude Thomas: claude.thomas@telenet.be

Er zal zoals steeds extra aandacht zijn voor de verkeersveiligheid. Er zullen informatieborden worden geplaatst en in de Mereldreef zullen tijdens de actie nadarhekken half op de rijweg worden gezet. Tevens zal daar voor de duur van de actie de maximumsnelheid worden bepaald op 30 km per uur.