Stootbegrazing op Pommelsven

Momenteel staan er 11 schapen op Pommelsven en binnenkort zal je op Pommelsven een kudde schapen van ongeveer 25 dieren aantreffen. De kudde zal hier slechts enkele weken verblijven.  Zulke kortstondige begrazing met een groot aantal dieren wordt in het natuurbehoud wel meer toegepast, deze beheervorm heet stootbegrazing.
Om deze stootbegrazing beter te kunnen opvolgen is het terrein in twee gedeeld met een raster. Op de paadjes door de heide zijn openingen voorzien zodat de heide altijd volledig toegankelijk blijft. Tijdens de korte periode met stootbegrazing worden deze openingen wel dichtgemaakt. Honden dienen steeds aangelijnd te zijn.

Waarom wordt deze stootbegrazing uitgevoerd?

De voorbije jaren is meermaals een schaapskudde ingezet op Pommelsven. Maar in tegenstelling tot de huidige manier van begrazen ging het om een kudde met een beperkt aantal schaapjes die gedurende een lange periode op het terrein bleven.
Regelmatig wordt binnen het beheerteam van Natuurpunt Keerbergen gekeken of het beheer voldoet om de belangrijke en typische heidesoorten te behouden. Na zulke beheerevaluatie, en op advies van enkele heidespecialisten werd geconcludeerd dat een stootbegrazing in combinatie met maaien een beter resultaat zou opleveren.
De combinatie van stootbegrazing en maaien zal ervoor zorgen dat waardevolle soorten zoals struikhei, dophei en klokjesgentiaan verder kunnen uitbreiden.

Telefoon in geval van nood: 0499/350420 of 0472/953877