Beheerswerken op Pommelsven

In het kader van het beheersplan Pommelsven zullen eerstdaags aan de Noord-Oostzijde nog eens een tiental volwassen grove dennen worden geveld. De vorige kap dateert van 2005. Op die manier kan de heidevegetatie zich verder uitbreiden. De hogere natuurwaarde van heidebiotoop verantwoordt deze ingreep. Uiteindelijk willen we naar een open heide met hier en daar inlandse bomen en/of struiken. De bufferstrook rondom het gebied behouden we. Dit omvormingbeheer kadert bovendien in de bepalingen van het besluit van het beschermd landschap.
We zijn steeds bereikbaar voor verdere toelichting.
De werken starten begin november 2015 en worden uitgevoerd door het INL-team van IGO Leuven.

Met natuurvriendelijke groeten.

Natuurpunt Keerbergen
Tel 015/23 45 89  of  016/533112