Broekeleiweg

Natuurpunt Keerbergen geeft advies met betrekking tot het beter bereidbaar maken met de fiets van de Broekeleiweg.

Na een vraag van een pendelaar die via de Broekeleiweg dagelijks van Keerbergen naar Mechelen en terug fietst, gaf onze afdeling volgend advies: "De Broekelei is een erkend natuurreservaat dat van nature een nat en drassig gebied is. Volgens het beheerplan zijn er “ in het gebied openbare wegen en paden die aan de geïnteresseerde bezoeker de mogelijkheid bieden het gebied te ontdekken”. De Broekeleiweg is dus niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Wel maken een aantal landbouwers gebruik van deze weg om hun gronden te bereiken. Dit heeft als gevolg dat een deel van de weg in nattere periodes nogal oneffen en moeilijk befietsbaar is. Om in de mate van het mogelijke tegemoet te komen aan uw verzoek zullen we de gemeente vragen het deel vanaf de Dijlestraat tot aan de eerste bocht te egaliseren met steenslag. We vrezen echter dat het gunstige effect van korte duur zal zijn. Er zijn een aantal kortere alternatieven om het natuurgebied te ontzien. Naar uw aanvoelen zijn deze onveilig voor fietsers (o.a. door gsm-ende autobestuurders). We suggereren u deze onveilige verkeerssituaties aan te kaarten bij de bevoegde overheid. Een veilig fietsverkeer op de openbare is ook iets waar wij als natuurvereniging achter staan."