Even onze afdeling voorstellen.

We zijn een afdeling van Natuurpunt vzw. Niet minder dan 470 Keerbergse gezinnen zijn lid en steunen de werking van Natuurpunt Keerbergen. Onze doelstellingen zijn:
- aandacht vragen voor een evenwichtig en doeltreffend milieubeleid,
- verwerven en beheren van reservaten,
- verrichten van natuurstudie en instaan voor natuureducatie.

We zijn een politiek neutrale vereniging die, ongeacht de politieke kleur van haar leden en van de organisaties waarmee zij in overleg treedt, zich ten dienste stelt van het natuur- en milieubehoud.

Deze website is een aanvulling bij ons tijdschrift 't Klokhuizeke en wil voornamelijk lokale informatie ter beschikking stellen maar ook een venster openen op een bredere horizon.

Via de gemeentelijke adviesraden MAR en Gecoro hebben we onze stem in het milieu- en natuurbeleid. Daarenboven zijn er regelmatig contacten met de bevoegde schepen en de milieudienst.

Voor het uitvoeren van beheerswerken doen we een beroep op de terreinploegen van INL en Natuurpunt vzw, waar nodig in overleg met de gemeente. Voor de lichtere karweien steken onze vrijwilligers zelf de handen uit de mouwen.

In het kader van natuurstudie wordt de fauna en flora in de natuurgebieden in kaart gebracht.

We vullen het educatieve luik in door het informeren van de bevolking over natuur en milieu via een waaier van activiteiten.