Geplaatst op: 09/11/2015 - 10:43

Vorige week werkte het iNL-team op Kruisheide en Pommelsven. Ze waren o.a. aan de slag op Kruisheide waar ze pijpestrootje gemaaid hebben in het omheinde deel, een stuk heide hebben gemaaid tot ongeveer 20 cm hoog en het open deel in het bos vrijgemaakt hebben van boomopslag. Ze zullen ook nog een poort maken die toegang geeft tot dit open deel om het beter bereikbaar te maken.

Geplaatst op: 20/10/2015 - 12:28

In het kader van het beheersplan Pommelsven zullen eerstdaags aan de Noord-Oostzijde nog eens een tiental volwassen grove dennen worden geveld. De vorige kap dateert van 2005. Op die manier kan de heidevegetatie zich verder uitbreiden. De hogere natuurwaarde van heidebiotoop verantwoordt deze ingreep. Uiteindelijk willen we naar een open heide met hier en daar inlandse bomen en/of struiken. De bufferstrook rondom het gebied behouden we. Dit omvormingbeheer kadert bovendien in de bepalingen van het besluit van het beschermd landschap.

Geplaatst op: 11/10/2015 - 10:25

Natuurpunt Keerbergen geeft advies met betrekking tot het beter bereidbaar maken met de fiets van de Broekeleiweg.

Geplaatst op: 02/09/2015 - 13:40

Op het laatste weekeinde van augustus wordt traditioneel de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Dit jaar was er een evenement op 40 locaties in Vlaanderen. Zo ook in Keerbergen in GC Den Bussel afgelopen zaterdag. Een 60 tal aanwezigen kwam luisteren naar een uiteenzetting over het duistere leven van deze fladderaars.

Geplaatst op: 28/08/2015 - 09:26

De droogte van de voorbije augustusmaand zorgde ervoor dat onze vrijwilligers enkele grote stukken sluikafval in de buurt van de vijvers in de Broekelei konden opruimen. Paletten, een autoband, een achtergelaten badkuip... Respecteer de natuur en laat geen afval achter. Het containerpark is de juiste plek om deze dingen te dumpen.

Pagina's