Geplaatst op: 20/11/2015 - 15:19

U wist het misschien nog niet, maar vrijdag 30 oktober 2015 was een heuglijke dag.
De Vlaamse regering stelde die dag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Landbouw-, natuur- en bosgebieden Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden definitief vast.
U kunt hier het volledige plan raadplegen.
Dit GRUP schept meer kansen voor natuurbehoud in 6 gemeenten langs de Dijle, waaronder Keerbergen.

Geplaatst op: 16/11/2015 - 12:01

Ook de voorbije week werkte het INL-team op het Pommelsven: ze maaiden pijpestrootje, hebben een poortje hersteld en twee andere gebruiksvriendelijker gemaakt voor kinderkoetsen, en met het rooien van 8 dennen maakten ze meer plaats vrij voor de uitbreiding van de heide.

Geplaatst op: 09/11/2015 - 10:43

Vorige week werkte het iNL-team op Kruisheide en Pommelsven. Ze waren o.a. aan de slag op Kruisheide waar ze pijpestrootje gemaaid hebben in het omheinde deel, een stuk heide hebben gemaaid tot ongeveer 20 cm hoog en het open deel in het bos vrijgemaakt hebben van boomopslag. Ze zullen ook nog een poort maken die toegang geeft tot dit open deel om het beter bereikbaar te maken.

Geplaatst op: 20/10/2015 - 12:28

In het kader van het beheersplan Pommelsven zullen eerstdaags aan de Noord-Oostzijde nog eens een tiental volwassen grove dennen worden geveld. De vorige kap dateert van 2005. Op die manier kan de heidevegetatie zich verder uitbreiden. De hogere natuurwaarde van heidebiotoop verantwoordt deze ingreep. Uiteindelijk willen we naar een open heide met hier en daar inlandse bomen en/of struiken. De bufferstrook rondom het gebied behouden we. Dit omvormingbeheer kadert bovendien in de bepalingen van het besluit van het beschermd landschap.

Geplaatst op: 11/10/2015 - 10:25

Natuurpunt Keerbergen geeft advies met betrekking tot het beter bereidbaar maken met de fiets van de Broekeleiweg.

Pagina's