Geplaatst op: 23/02/2017 - 15:00

Vandaag hadden we heel wat jong volk om te helpen met de amfibie-overzet, met name de leerlingen van het tweede jaar uit de GBS De Lozenhoek. Het illustreert dat deze actie echt iets is voor iedereen!

Vanaf nu plaatsen we ook regelmatig een update van het aantal overgezette dieren op deze website.

Geplaatst op: 05/02/2017 - 09:57

Zo gauw de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, gaan onze amfibieën weer op trektocht. Daarbij lopen ze gevaar als ze de rijweg moeten oversteken. We moeten hen helpen, anders vallen er slachtoffers.

Geplaatst op: 21/01/2017 - 12:37

Elke winter gaan we op zoek naar overwinterende vleermuizen. Geen eenvoudig werkje, want de meeste vleermuizen zitten diep weggekropen in spleten en barsten maar ook in de snelbouwstenen en achter houten latten, die we voor dit doel aanbrachten tegen de gladde wanden van de verschillende bunkers. Gewapend met zaklampen en endoscoop voerden we een nauwkeurig onderzoek uit  in de 7 bunkers die verspreid  zijn in natuurgebied de Broekelei en in de Heimolen.  Het recordjaar van 2016 werd niet gehaald, maar we zitten terug op de positieve stabiele trend van voorgaande jaren.

Geplaatst op: 29/10/2016 - 00:00

De zwerfvuilactie werd door de gemeente onder een zwak gesternte aangekondigd. Zoals Natuurpunt in de milieuraad al vreesde, bleek de planning aan het begin van de herfstvakantie weinig enthousiasme los te maken. De vier verenigingen die zich gemeld hadden, mochten de actie onder eigen verantwoordelijkheid voortzetten. De benodigde spullen daarvoor werden nog wel ter beschikking gesteld en dienden in de week ervoor opgehaald te worden. De gemeente trok zich terug.

Geplaatst op: 20/10/2016 - 11:00

Momenteel staan er 11 schapen op Pommelsven en binnenkort zal je op Pommelsven een kudde schapen van ongeveer 25 dieren aantreffen. De kudde zal hier slechts enkele weken verblijven.  Zulke kortstondige begrazing met een groot aantal dieren wordt in het natuurbehoud wel meer toegepast, deze beheervorm heet stootbegrazing.

Pagina's