Geplaatst op: 18/02/2011 - 12:42

Standpunt tegen de asfaltering van de Dijledijk tussen Werchter en de Hansbrug, en tussen de Hansbrug en Rijmenam (‘aanleggen jaagpad’) in opdracht van de NV Waterwegen en Zeekanaal, Lange Kievitstraat,113 B44, 2018 Antwerpen

Met dit schrijven wensen wij als vereniging, Natuurpunt Keerbergen, onze argumenten tegen de geplande asfaltering van de Dijledijk mee te delen.

Geplaatst op: 18/02/2011 - 11:43

Natuurpunt Keerbergen wil dit jaar, samen met het gemeentebestuur, een inspanning leveren om de Keerbergse padden, kikkers en salamanders te beschermen. In de Heidestraat, de A. Cleynhenslaan, in Vijfstraten en in de Raambeekvallei werden amfibietrek-waarschuwingsborden geplaatst, en werden de inwoners geïnformeerd over de nakende amfibietrek.

Waarom trekken amfibieën?
Amfibieën ontwaken normaliter in februari uit hun winterslaap; ze trekken dan vanuit hun winterkwartier naar hun geboortepoel om er te paren en eitjes af te zetten.

Geplaatst op: 10/02/2011 - 09:50

In de Broekelei werden op zondag 6 maart 2 nestkasten voor torenvalk opgehangen. 2 andere nestkasten, voor de grote gele kwik, hingen we onder een brugje omdat dit het uitgelezen nestbiotoop is voor deze vogelsoort.
Door het ophangen van nestkasten hebben deze vogels meer kans op broedsucces en kan onze ringer aan de slag (hij staat al te popelen).

Geplaatst op: 06/02/2011 - 23:00

Boudewijn Goddeeris, Doctor in de Wetenschappen, Departementshoofd “Educatie en Natuur” van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), bracht vrijdagavond 4 februari een inleiding over amfibieën en reptielen in Vlaanderen. Meer dan 30 geïnteresseerden meldden zich voor de voordracht in ’t Kasteel. Het soortenaantal amfibieën en reptielen in onze streken is beperkt, wat het een toegankelijk studiegebied maakt.

Geplaatst op: 06/02/2011 - 13:25

Op 5 februari deed de reservatenwerkgroep de jaarlijkse controle van de bunkers in de Broekelei. Deze bunkers zijn speciaal ingericht voor vleermuizen die er hun winterslaap houden. In 3 van de 7 bunkers telden we grootoorvleermuizen. Ze zaten weggekropen tussen snelbouwstenen en achter houten latten, die we voor dit doel aanbrachten tegen de gladde wanden. Eén grootoor hing vrij aan het gegolfde plafond.

Pagina's