Geplaatst op: 03/03/2011 - 15:33

Het territorium van de bosuil bedraagt 3 tot 6 vierkante km. Voor de telling hebben we Keerbergen opgedeeld in vakken van 1 bij 1 km, volgens de indeling van het Nationaal Geografisch Instituut. Zo krijgen we voor gans Keerbergen een 28-tal vakken die we één voor één aflopen en waarin we, driemaal gedurende 1 minuut, het geluid van de bosuil afspelen met telkens een kleine tussenpauze.

Geplaatst op: 03/03/2011 - 11:34

Het was een regenachtige dag op zaterdag 26 februari maar mits een uurtje vertraging begonnen we er toch aan. Drie nieuwe gebiedsborden werden geplaatst (prachtige overigens, ga maar eens kijken aan de ingangen van de Broekelei). Verder werden de wegwijzertjes van de Spuibeekwandeling nog wat verbeterd.
Nog 1 dagje werken en de Broekelei is volledig van aangepaste infoborden en wegwijzers, allen in de huisstijl van Natuurpunt, voorzien.

Geplaatst op: 18/02/2011 - 12:42

Standpunt tegen de asfaltering van de Dijledijk tussen Werchter en de Hansbrug, en tussen de Hansbrug en Rijmenam (‘aanleggen jaagpad’) in opdracht van de NV Waterwegen en Zeekanaal, Lange Kievitstraat,113 B44, 2018 Antwerpen

Met dit schrijven wensen wij als vereniging, Natuurpunt Keerbergen, onze argumenten tegen de geplande asfaltering van de Dijledijk mee te delen.

Geplaatst op: 18/02/2011 - 11:43

Natuurpunt Keerbergen wil dit jaar, samen met het gemeentebestuur, een inspanning leveren om de Keerbergse padden, kikkers en salamanders te beschermen. In de Heidestraat, de A. Cleynhenslaan, in Vijfstraten en in de Raambeekvallei werden amfibietrek-waarschuwingsborden geplaatst, en werden de inwoners geïnformeerd over de nakende amfibietrek.

Waarom trekken amfibieën?
Amfibieën ontwaken normaliter in februari uit hun winterslaap; ze trekken dan vanuit hun winterkwartier naar hun geboortepoel om er te paren en eitjes af te zetten.

Geplaatst op: 10/02/2011 - 09:50

In de Broekelei werden op zondag 6 maart 2 nestkasten voor torenvalk opgehangen. 2 andere nestkasten, voor de grote gele kwik, hingen we onder een brugje omdat dit het uitgelezen nestbiotoop is voor deze vogelsoort.
Door het ophangen van nestkasten hebben deze vogels meer kans op broedsucces en kan onze ringer aan de slag (hij staat al te popelen).

Pagina's