Geplaatst op: 15/06/2011 - 00:00

De Broekelei werd door Natuurpunt uitgeroepen tot natuurgebied van de maand. Hier vind je alvast een stukje van de inleidende tekst en een link naar de brochure met een grote versie van het bijhorende plannetje.

"Op een boogscheut van de dorpskom van Keerbergen ligt een bijzonder stukje groen: de Broekelei. Duizenden jaren lang schuurden Demer en Dijle hier een brede bedding uit. Centraal ligt een oude zandbank, de donk, die nu bebouwd is. In het gevarieerde landschap van de Broekelei genieten wandelaars van vijvers, broekbossen en weilanden afgezoomd met grachten en knotwilgen.

Geplaatst op: 02/05/2011 - 00:00

Op 30 april hebben we met een kleine groep natuurpunters een planteninventarisatie gedaan in de Koekoekenweide (Broekelei). We vonden niet minder dan 57 verschillende plantensoorten, waarvan we hier enige opvallende vermelden: echte koekoeksbloem (een indicatie voor goed beheer!), egelboterbloem (vooral op het achterste, natste deel van de weide), watermunt, penningkruid, kale jonker en diverse zeggesoorten.
Er sprongen ook nog heel wat juveniele bruine kikkertjes in landfase rond.

Geplaatst op: 18/04/2011 - 15:32

Gisteren - 17 april - werd het Spuiven bemonsterd en zijn volgende waterdiertjes gevonden:

2 gegroefde waterroofkevers – vrouw
1 Graphoderus zonatus - man
1 kleine watersalamander – man
1 alpenwatersalamander – man
2 alpenwatersalamander – vrouw
1 vinpootsalamander – vrouw
1 kikkervisje – vermoedelijk bruine kikker
6 bloedzuigers
1 waterpissebed
1 schijfhorenslak

Er werden ook kikkers en waterhoentjes gehoord, maar niet gezien.
Er zat wel een koppel wilde eend met (3) kuikens.

Geplaatst op: 18/04/2011 - 00:00

Ondertussen zijn de volledige resultaten van de historische eerste amfibie overzetacties in Keerbergen bekend.

Er werden 1 102 amfibieën geobserveerd, waarvan 788 werden overgezet. Er vielen 314 verkeersslachtoffers, of ongeveer 28% van de totale observaties.

Er werden 6 soorten geobserveerd: gewone pad, bruine kikker, groene kikker, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en vinpootsalamander.

Geplaatst op: 03/03/2011 - 15:33

Het territorium van de bosuil bedraagt 3 tot 6 vierkante km. Voor de telling hebben we Keerbergen opgedeeld in vakken van 1 bij 1 km, volgens de indeling van het Nationaal Geografisch Instituut. Zo krijgen we voor gans Keerbergen een 28-tal vakken die we één voor één aflopen en waarin we, driemaal gedurende 1 minuut, het geluid van de bosuil afspelen met telkens een kleine tussenpauze.

Pagina's